14.12.12

Straks ook gemeenschapsdienst voor GAS-boetes

De ministerraad heeft het wetsontwerp goedgekeurd dat het systeem van de gemeentelijke administratieve sancties, de zogeheten GAS-boetes, uitbreidt. Het voorziet onder meer in een verhoging van de maximumboetes en de mogelijkheid om sancties op te leggen aan minderjarigen vanaf veertien jaar. De boetes bedragen voortaan maximaal 350 euro voor meerderjarigen en 175 euro voor minderjarigen. Het ontwerp maakt ook een gemeenschapsdienst van maximaal 15 uur voor minderjarigen en maximaal 30 uur voor meerderjarigen als alternatief voor de boetes mogelijk. Ook in Knokke-Heist wil men snel overgaan tot het beboeten bij middel van gemeenschapsdienst. Overtreders zullen dan verplicht worden bepaalde taken uit te voeren die anders door het gemeentepersoneel worden verricht. Of de regering gezorgd heeft dat een en ander dan ook verzekeringsmatig geregeld is blijft in het ongewisse. De vraag blijft wie er verantwoordelijk is als iemand die een gemeenschapsdienst uitvoert een ongeluk overkomt. Verder is het ook zo dat in Knokke-Heist bepaalde overtredingen straks zowel door de politie, een parkeerwachter als een GAS-ambtenaar zullen kunnen worden vastgesteld. In het slechtste geval kan men zo tegen drie boetes aankijken voor één overtreding. Omdat elke gemeente aparte reglementen kan opstellen wordt met de GAS-boetes de middeleeuwse lapjesdeken van rechtsonzekerheid nog verder in de hand gewerkt.