14.12.12

Sluis wil geen nieuwe fusie

Onze buurgemeente Sluis en ook Hulst zien het niet zitten om samengevoegd te worden met Terneuzen tot één grote gemeente Zeeuws-Vlaanderen. In het regeerakkoord van de nieuwe Nederlandse regering is namelijk sprake van een verdere “opschaling van de gemeenten”. Volgens de Sluise wethouder Ploegaert zouden in inwoners de dupe worden van het samenvoegen van gemeenten in een groot vrij dun bevolkt gebied. De afstand tussen de burger en de gemeentelijk overheid zou te groot worden. De voorbije jaren is Sluis eerst samengegaan met Aardenburg en daarna kwam nog de fusie met Oostburg. De gemeente Sluis wil geen verdere “opschaling” en ziet meer heil in een samenwerking tussen kleinere gemeenten.