14.12.12

Overheid keurde PlanMer voor Casinosite goed

De Cel Mer van het Vlaamse Ministerie voor Milieu heeft de PlanMER voor de Casinosite in Knokke goedgekeurd. Dit betekent dat nu de officiële procedure voor het vaststellen van het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) kan worden opgestart. Deze procedure begint met de vaststelling van het voorontwerp. Dit gebeurt door het college van Burgemeester en Schepenen die de wettelijk verplichte adviezen zal inwinnen. Daarna zal de gemeenteraad een voorlopig ruimtelijk uitvoeringsplan vaststellen dat vervolgens aan een openbaar onderzoek wordt onderworpen. Het door de gemeenteraad definitief vastgesteld plan moet uiteindelijk door de Bestendige Deputatie van de provincie worden goedgekeurd. De procedure kan begin februari 2013 van start gaan en duurt ongeveer een jaar. Ondertussen zal er ook meer duidelijkheid zijn omtrent de financiële haalbaarheid van de plannen voor het nieuwe Casino. Burgemeester Lippens heeft onlangs benadrukt, dat de twee groepen die interesse hebben om het nieuwe Casino te bouwen ten laatste tegen 1 mei volgend jaar hun plannen moeten indienen plus de nodige bankgaranties storten die de realisatie van het project moeten garanderen. Doen ze dat niet dan zal de gemeente “andere opties bekijken” voor de toekomst van het Casino. Met de twee consortia gaat het om BESIX-CFE uit de Laarstraat in Antwerpen en EIFFAGE Benelux uit de Brugmannlaan in Brussel.