13.12.12

Toename leefloners

In het Sociaal Huis in Knokke-Heist heeft Annie Vandenbussche de laatste OCMW-raad voorgezeten van de aflopende legislatuur. In het kader van het bestaan van 10 jaar leefloon werd vastgesteld dat er dit jaar voor het eerst sinds 2008 weer een gevoelige stijging werd genoteerd van het aantal leefloners. Als ook de cijfers voor het vierde kwartaal bekend zijn gaat het mogelijk om een stijging van 15 procent. Vorig jaar telde Knokke-Heist 200 leefloners. Anderzijds is het ook weer zo dat meer mensen geactiveerd werden in een tewerkstellingstraject. Een manifest teken aan de wand is echter het feit dat er steeds meer voedselpakketten worden aangekocht. De raad heeft dan ook beslist om een samenwerking aan te gaan met het Belgisch Interventie en Restitutieorgaan. Dat is een instelling, die in het kader van het Europees landbouwbeleid via voedselhulpprogramma samenwerkt met OCMW’s om zo de armen aan voedsel te helpen. Bij het agendapunt over de aankoop van een kunstwerk door het OCMW merkte Luc Masyn van het Vlaams Belang op dat zoiets niet verstanding was in volle crisistijd.