31.8.12

De verkiezingsborden staan er

Donderdag en vrijdag werden op het grondgebied van Knokke-Heist de gebruikelijke verkiezingsborden geplaatst. Daarop is ruimte voorzien voor alle partijen die deelnemen aan de gemeenteraads- en provincieraadsverkiezingen. Ondertussen is ook de traditionele politieverordening op het voeren van verkiezingspropaganda goedgekeurd. Aan de tijdelijke verordening werden twee nieuwe artikelen toegevoegd. Zo is driedimensionale verkiezingspropaganda op de officiële borden niet toegelaten. Verder is het ook verboden om wagens of aanhangwagens met verkiezingspubliciteit in een straal van 150m te parkeren rond de stembureaus vanaf 13 oktober om 22u tot bij het einde van de stembusgang op 14 oktober.