31.8.12

Wordt De Raan een natuur-educatief centrum?

Naar aanleiding van de sluiting van het openluchtzwembad De Raan nu zondag, heeft de N-VA Knokke-Heist vrijdag haar toekomstvisie voor de site bekend gemaakt. Het gemeentebestuur voert naar eigen zeggen eveneens “interne gesprekken om toekomstige mogelijkheden te onderzoeken”. Eén van de eerdere opties was de bouw van een hotel. Daar was in de buurt echter veel weerstand tegen, vooral vanwege de gevreesde hoogbouw. Burgemeester Lippens is nu echter ook minder zeker dat een hotel wel de juiste oplossing is. “Alhoewel”, zei hij eerder “een hotel vanop straatniveau met niet meer dan 4 verdiepingen zou niet veel hoger komen dan het huidige gebouw. Over de hele lengte zou het wellicht ruimte bieden voor 150 kamers”. Feit is dat de Afdeling Maritieme Dienstverlening en Kust en Natuurpunt niet gewonnen zijn voor de realisatie van een hotelcomplex bij het ‘Bosje van Heist’. Derhalve stelt de N-VA voor om de lobby en de kleedkamers van het huidige complex om te vormen tot een natuur-educatief centrum rond zee en groene energie. Het zou volgens Geert Deman meteen ook een extra elkweersfaciliteit zijn waar de kust duidelijk zit om te schreeuwen. Het terrein van het huidige openluchtzwembad zou daarbij herschapen worden in een openbaar speelplein. In de ruime kelder van De Raan, waar momenteel de zwembadapparatuur staat opgesteld, kan desnoods nog een benedengronds speelterrein gecreëerd worden. Een deel van de kosten zou gedragen worden door subsidies en een inbreng van de uitbater van de cafetaria. Het ‘Bosje van Heist’ zou daarbij ook een centraal punt worden als start van wandelroutes en natuureducatieve initiatieven. Meteen kan het project een nieuw elan geven aan de horeca en de handelszaken in de buurt. Verder mag men niet vergeten dat de concessie voor De Raan nog loopt tot 2015. Dat geeft de gemeente drie jaar de tijd om met inspraak van alle betrokken actoren een voor iedereen gunstige toekomst uit te dokteren. Het plan van de N-VA kan daar volgens lijsttrekker Cathy Coudyser beslist toe bijdragen.