31.8.12

Politiebegeleiding voor Maaimachines in Heulebrug

In een interpellatie heeft raadslid Olivier Bodyn duidelijkheid gevraagd rond de omstreden doorgang voor landbouwvoertuigen in de Heistse deelkern Heulebrug. In de wijk was weerstand gerezen tegen het plan omdat het de onveiligheid fors zou verhogen. Probleem is echter dat grote landbouwmaaiers enkel via Heulebrug de te bewerken landbouwgrond kunnen bereiken. Het voornemen is nu om de burgers in de wijk vooraf te verwittigen en de landbouwmaaiers te laten begeleiden door de politie. Dat zou trouwens slechts tweemaal per jaar moeten gebeuren. Verder werd aan het WVi gevraagd om haar percelen onbebouwde grond in Heulebrug tijdig te maaien zodat het uitzicht van automobilisten bij de Breed Veertien niet in het gedrang komt.