30.8.12

Massaal dode kippen en duiven

In onze buurgemeente Sluis hebben inspecteurs van de Nederlandse Inspectiedienst Dierenbescherming bij een huis massaal kadavers van pluimvee aangetroffen. De inspecteurs vonden zo’n 150 dode kippen en duiven. Het precieze aantal was niet te achterhalen omdat een aantal dieren al in een te verre staat van ontbinding was. In dezelfde hokken bevonden zich ook nog zestig levende dieren. Die werden meegenomen en ergens anders ondergebracht. De eigenaar kreeg een proces-verbaal moet deze week nog de kadavers opruimen. De 41-jarige bewoner bleek veel privé problemen te hebben zodat de verzorging van de dieren er was bij ingeschoten.