14.7.12

Wegeniswerken in Knokke-Heist

Schepen van Openbare Werken Luc Lierman heeft samen met Hendrik Vandromme, diensthoofd Openbaar Domein, uitleg verschaft over een reeks wegeniswerken die op vrij korte termijn zullen worden uitgevoerd in Knokke-Heist. Zo werd ruim 17.000 euro uitgetrokken voor de heraanleg van de voetpaden in de Bosmannenstraat. In de verkaveling Duinenwater worden momenteel de parkeerstroken, trottoirs en fietspaden gerealiseerd. Op sommige pleintjes werd het gras reeds ingezaaid. De aannemer is ook bezig met het aanleggen van paden aan de oevers van het Duinenwatermeer. In de Fincentlaan wordt daags na de verkiezingen begonnen met de eerste fase van de werken voor de heraanleg van trottoir, riolering en wegenis. In de Heesterstraat begint de aannemer eind augustus met het rooien van de bomen en het opbreken van de stoepen langs de pare kant. De opritten blijven behouden. Daarna worden de nutsleidingen heraangelegd. Gelijkaardige werken gaan in de Laurierstraat begin september van start. De werken in de Hermans Lybaertstraat waarbij trottoir, riolering, alle nutsleiding en de wegenis worden vernieuwd zouden tegen het einde van het jaar klaar zijn. Er zijn nog meer werken in het verschiet, doch de begindata daarvan liggen nog niet vast.