14.7.12

Lentedroogte 2011 was landbouwramp in Knokke-Heist

De extra droge lente van vorig jaar in het poldergebied is door de federale ministerraad erkend als landbouwramp. Dat is ondermeer ook van belang voor de getroffen boeren in Knokke-Heist. De droogte heeft een hele reeks van teelten aangetast waaronder de lentegraangewassen. Getroffen landbouwers kunnen nu in aanmerking komen voor een schadevergoeding. Om als ramp erkend te worden moet het fenomeen zeer uitzonderlijk zijn en moet de totale schade oplopen tot minstens 1,24 miljoen euro, met een gemiddeld bedrag per dossier van minstens 5.580 euro. Dat was vorig jaar in de lente dus het geval.