10.7.12

Bibliotheek stuurt boeken naar Afrika

In Knokke-Heist schenkt de gemeentelijke bibliotheek boeken die niet langer in de rekken staan aan bibliotheken in landen die daar nood aan hebben. Elk najaar doet de bibliotheek afgeschreven boeken en andere materialen van de hand. Dat zijn werken die niet meer zo actueel zijn en de laatste tijd minder uitgeleend worden. Er is namelijk ruimte nodig voor nieuwe aanwinsten. Oude boeken worden meestal verkocht op een jaarlijkse tweedehandsbeurs. Anderstalige werken gaan in de regel naar het gemeentelijk steunproject in Roemenië. Maar nu heeft inwoner Frank Debeir aan het gemeentebestuur gevraagd om een schenking van Franse boeken te doen aan een nieuwe bibliotheek in Burundi. Daar werkt zijn zoon Sebastiaan bij een project. In het dorp Muyinga wordt een school voor dove kinderen gebouwd. De bibliotheek zal ten dienste staan van die school, en van de hele dorpsgemeenschap. Enkele weken geleden werd begonnen met de grondvesten voor de gebouwen. Voor de bibliotheek is men op zoek naar in totaal 3.000 boeken.