10.7.12

Minister rijdt nieuwe fietsverbinding in

Dinsdagmorgen vroeg heeft Minister Hilde Crevits het nieuwe fietspad tussen het Minervaplein in Zeebrugge en de Moerstraat in Knokke-Heist officieel ingereden. Ze deed dat samen met burgemeesters Moenaert en Lippens, plus heel wat leden van het gemeentebestuur uit de badstad. Het is de bedoeling dat meer mensen die in de haven aan de slag zijn met de fiets naar het werk gaan. Het fietspad sluit trouwens ook aan bij het recreatief fietsroutenetwerk richting Zeebrugge en Heist. Het nieuwe fietspad vormt aldus ook de missing link tussen de Zeedijk bij de Baai van Heist en het fietspadennet naar Damme en Brugge. Het pad loopt trouwens parallel aan de in aanbouw zijnde ‘haveninterne ontsluitingsweg’ tussen het Minerva rondpunt (bij de landwaartse sluisbruggen in Zeebrugge) en de oostelijke achterhaven. De aanleg van twee fietstunnels en de fietspaden heeft ongeveer 1,9 miljoen euro gekost. Dat is onderdeel van een totale investering van 11 miljoen euro voor o.a. de aanleg van de nieuwe interne havenweg die de oostelijke achterhaven ontsluit. Begin september zal verder gestart worden met de nieuwe voetgangersverbinding tussen het natuurgebied de Sashul en de vuurtoren “het Hoog Licht” in Heist. Ook de bouw van de fiets- en voetgangersbrug over het Leopold- en Schipdonkkanaal, het spoor en de Alfred Ronsestraat wordt volgens Minister Crevits een zeer belangrijke schakel in de uitbouw van het havenintern fietspadennetwerk. Het project rond deze brug zit momenteel in de studiefase en zal Ramskapelle verbinden met de achterhaven.

Een fotoreportage over het inrijden van het nieuwe fietspad zie je HIER.
Foto's met dank aan Jan De Enige en Bert De Brabandere.

Burgemeester Lippens met de benen in de lucht "om minister Crevits te bedanken voor het mooie fietspad. Maar mijn stuur laat ik nooit los hoor".