10.7.12

Van Nieuwenhuysestraat in het najaar afgesloten !

Na de ingebruikname van de haveninterne ontsluitingsweg in oktober zal in de badstad de Gustave Van Nieuwenhuysestraat tijdens een proefperiode enkele maanden afgesloten worden. Dat is de (vracht)verbindingsweg langs de oude spoorwegberm tussen Heist-West en de landwaartse sluisbruggen in Zeebrugge. De weg ligt op het grondgebied van Stad Brugge en het is het havenbestuur dat vragende partij is voor het afsluiten van de verbindingsweg. Omdat heel wat Knokke-Heistenaars deze weg gebruiken om zich naar de haven te begeven, zal al deze trafiek dit najaar onvermijdelijk via de Heistlaan naar het gevaarlijke kruispunt met de Elizabetlaan geleid worden. Het schepencollege van Knokke-Heist is alvast benieuwd naar de impact hiervan. De Van Nieuwenhuysestraat blijft hoe dan ook een belangrijke evacuatieweg bij eventuele calamiteiten in de haven. Bij de herinrichting ervan zal dan ook een systeem moeten uitgedacht worden om de veiligheids- en hulpdiensten vlot toegang te verlenen bij rampenbestrijding en evacuatieopdrachten.