9.7.12

Meeuwen lekken hun bekken bij mosselafval

Met de start van het nieuwe mosselseizoen breekt in Knokke-Heist ook het gastronomisch hoogtepunt voor de meeuwen aan. Vooral de zilvermeeuwen storten zich agressief op de zakken om er al wat eetbaar is naar binnen te schrokken. Om het aantal opengepikte zakken te beperken, begint afvalconcessionaris Horizon Net daarom op de zeedijk reeds om 3 uur ’s nachts met de inzameling van het huishoudelijk afval en dit tot eind augustus. Daarna komen de andere straten aan de beurt waardoor het huisvuil in de badplaats een tweetal uur vroeger wordt opgehaald dan normaal. Om de meeuwenoverlast preventief te bestrijden, vragen het gemeentebestuur en Horizon Net nog eens uitdrukkelijk aan de horeca en iedereen die restafvalzakken met mosselschelpen, schaaldieren en keukenafval buiten plaatst, om rekening te houden met een aantal eenvoudige tips. Plaats uw restafvalzak zo laat mogelijk buiten op de dag vóór de ophaling, het best na zonsondergang. Gooi de mosselschelpen en schaaldieren eerst in een stevige plastic zak en plaats daarna dit extra recipiënt in de eigenlijke restafvalzak. Sluit de zakken goed met een dubbele knoop in de trekband. En bBied uw huisvuilzak steeds voor de eigen deur aan.