26.6.12

Zeebrugge en Fluxys Belgium nemen voortouw in LNG-bunkering

Dinsdag werden tijdens een persbezoek aan de LNG-terminal in Zeebrugge allerlei aspecten van de aardgasbehandeling in onze kusthaven toegelicht. De LNG-terminal van Fluxys Belgium is dit jaar trouwens 25 jaar actief. De zeehaven beschikt daardoor over een hoge expertise in het behandelen van aardgas. "Via Zeebrugge kan trouwens 10 procent van het aardgas worden aangevoerd die de Europese Unie nodig heeft" zegt havenvoorzitter Joachim Coens. Aannemer MBG uit Wilrijk legt zoals reeds gemeld momenteel de laatste hand aan de onderbouw voor de tweede LNG-steiger en de faciliteiten voor het aanmeren van de schepen. De ingebruikname van de tweede steiger is gepland in 2015. De steiger zal de flexibiliteit in het ontvangen van LNG-schepen vergroten, zowel grote als kleine, ook om te bunkeren. Verder zal men niet alleen kunnen lossen maar laden. Dat maakt ook het exporteren van LNG vanuit onze kusthaven mogelijk. De haven van Zeebrugge onderzoekt samen met andere havens hoe de basisinfrastructuur voor de LNG-bevoorrading van schepen en vrachtwagens vorm kan krijgen. De ambities van Zeebrugge stoelen op de troeven van aardgas als brandstof voor schepen en vrachtwagens voor langeafstandsvervoer. Overschakelen op LNG betekent immers beduidend lagere emissies en draagt dus ogenblikkelijk bij tot het halen van de Europese klimaatdoelstellingen. Schepen die varen op LNG in plaats van de gebruikelijke zware stookolie, stoten vijftien à twintig procent minder CO2 uit en geen zwavel. Daarmee is LNG als scheepsbrandstof een belangrijk alternatief voor rederijen zodra in 2015 de strengere emissienormen voor zwavel van kracht worden voor de Noordzee en de Baltische Zee. Ook voor het langeafstandsvervoer met vrachtwagens heeft vloeibaar aardgas sterke milieutroeven. Overschakelen op vloeibaar aardgas doet de CO2 uitstoot met meer dan tien procent dalen en de emissies van stikstofoxides verlagen met vijftig à zestig procent. Bovendien produceert rijden op vloeibaar aardgas geen fijn stof.
Een fotoreportage van de hand van Christel Bedert vind je HIER.

Foto's met dank aan Joke Swyngedouw & Alexander De Vos (apzi)