27.6.12

Gedragscode visserij in de maak

Er doen zich voor onze kust regelmatig problemen voor tussen Nederlandse Eurokotters enerzijds en Belgische staandwantvissers anderzijds. Hetzelfde gebeurt trouwens voor de Noord-Franse kust. Tussen de partijen is nu voor het eerst vergaderd met de bedoeling een gedragscode op te stellen. Het overleg gebeurde in aanwezigheid van ondermeer vertegenwoordigers van de Belgische Rederscentrale en de Nederlandse Vissersbond. Feit is dat in de winter en het vroege voorjaar Nederlandse Eurokotters en flyshooters buiten de 6 mijl voor de Franse en buiten de 3 mijl voor de Belgische Noordzeekust de netten uitwerpen. Dit leidt regelmatig tot het afvissen van staande netten, visverlet en spanningen tussen de Franse- en Belgische vissers en de Nederlandse schepen. Gezamenlijk wil men nu een lijst opstellen met praktische maatregelen om problemen in de toekomst te voorkomen. Als maatregelen worden genoemd: altijd uitluisteren en beantwoorden van VHF kanaal 16, uitwisselen van contactgegevens, communiceren via de Verkeerscentrale Duinkerke en het uniform markeren van netten. De lijst moet na nader overleg in het najaar uitmonden in een gedragscode, die voordat het nieuwe Kanaalseizoen begint, bekend gemaakt wordt.