25.6.12

De Put van Decloedt een stuk geschiedenis

Bijna 60 jaar na het ontstaan van "de Put van Decloedt" in Knokke is het meer maandag officieel de thuishaven geworden van Lakeside Paradise. Deze voormalige zandwinningsput is ontstaan na 1953. Baggeraar Decloedt had namelijk ontdekt dat de zandige duinengordel doorliep tot achter de spoorweg in Knokke. De watersnoodramp in februari 1953 had de zeedijk en het strand in Knokke zwaar gehavend. Daarom werd besloten om achter het station zand te winnen. Via leidingen over de spoorweg, langs de Meerlaan en over de Elizabetlaan werd toen zand opgespoten op het strand, dat helemaal was afgekalfd. Hoe meer zand werd opgespoten hoe dieper de Put van Decloedt werd. Ten einde een oplossing te bieden voor instromend water en verder zand te kunnen winnen werd een compleet zandzuigschip in de put neergezet. Zo werd in het midden van de put tot op een diepte van 27 meter zand afgegraven. Over de jaren werd al het zand verwijderd tot op de kleibodem. Omdat die geen water doorlaat, ontstond uiteindelijk het meer dat nu gebruikt wordt voor Lakeside Paradise. De waterplas heeft een diameter van ongeveer 350 meter, beslaat 11 ha en is driemaal zo groot als het Zegemeer. In het verleden bleef de Put van Decloedt bijna volledig afgesloten voor de buitenwereld. Wèl werd er vroeger af en toe door hoge heren en bezoekende ministers gejaagd; ondermeer op eenden. “Nu en dan worden nog kogelhulzen gevonden langs de oever van het meer” zegt Frank Vanleenhove.