26.6.12

Grote Rosse Vleermuis op bezoek of gedomicilieerd in Knokke-Heist?

De Vleermuizenwerkgroep van Natuurpunt heeft dinsdag bevestigd, dat geluiden die in Heist in april geregistreerd werden inderdaad afkomstig zijn van de “grote rosse vleermuis”. Dit is groot nieuws want het gaat om een vleermuissoort die nog nooit eerder in ons land werd waargenomen. Tussen begin april en midden mei voerde de Vleermuizenwerkgroep van Natuurpunt een onderzoek uit naar doortrekkende vleermuizen langsheen de Belgische Kust. Hiervoor werd op een flatgebouw op de zeedijk in Heist een detector opgesteld die automatisch alle ultrasone geluiden van langsvliegende vleermuizen registreerde. Bij controle van de data bleek dat vooral Ruige dwergvleermuizen (Pipistrellus nathusii), Gewone dwergvleermuizen (Pipistrellus Pipistrellus) en enkele Rosse vleermuizen (Nyctalus noctula) werden gedetecteerd. Opmerkelijk was ook dat minstens twee keer het geluid van een Tweekleurige vleermuis (Vespertilio murinus) werd opgepikt. Opmerkelijk, omdat deze soort totnogtoe slechts een dertigtal keer in ons land werd gemeld, met een duidelijke concentratie aan waarnemingen langsheen de kust. Maar dé verrassing kwam toen met gespecialiseerde software de geluiden van 20 april werden geanalyseerd. Resultaat: twee korte opnames met typische geluidssignalen van een Grote rosse vleermuis (Nyctalus lasiopterus). Spectaculair nieuws voor de onderzoekers, want deze soort werd nog nooit eerder in ons land vastgesteld. Of de Grote rosse van Heist een dwaalgast was, een individu dat de kustlijn als trekroute gebruikte of een exemplaar dat zich ergens in de buurt ophield, is momenteel nog niet duidelijk. Hopelijk kan doorgedreven onderzoek van de Vleermuizenwerkgroep hierop binnenkort een antwoord bieden. Vleermuizen worden weinig gezien, maar komen wel veelvuldig voor in Knokke-Heist, en dat niet alleen in het landelijk gebied. In de jaren 90 overnachtte zo wekenlang een gewone dwergvleermuis in de donkere studiogang bij Radio Dynamo in de Cassiersstraat.