29.6.12

Het gaat beter met het visbestand in de Noordzee

Volgens de Internationale Raad voor Onderzoek der Zee (ICES) gaat het met veel visbestanden in de Noordzee een stuk beter. Maar dat betekent niet dat er straks meer vis mag gevangen worden. In internationale afspraken is namelijk vastgelegd dat de visserijdruk verder moet afnemen. Met name is de scholstand historisch hoog en groeit nog steeds. De stand van volwassen schol in de Noordzee is de afgelopen jaren flink toegenomen en bedroeg begin dit jaar naar schatting 589.300 ton. Ook de haringstand steeg de voorbije jaren tot 2,3 miljoen ton. De overleving van haringlarven is nog steeds gering, maar door de lage visserijdruk kon het bestand toch toenemen. De visserijdruk op het tongbestand in de Noordzee is flink afgenomen. Sinds 2005 komt dat onder andere door het inkrimpen van de vissersvloot. De volwassen tongstand schommelt al enkele jaren rond het veilige niveau van 35.000 ton, maar blijkt afgelopen jaar flink gegroeid te zijn. In 2012 werd de tongstand geschat op 46.700 ton. De kabeljauwstand blijft echter veel te laag. Pogingen om het kabeljauwbestand te herstellen hebben onvoldoende effect gehad. Hoewel het bestand sinds het historische dieptepunt in 2006 iets lijkt te zijn toegenomen, is het nog steeds zo laag dat de aanwas van jonge vis volgens ICES in gevaar is. Om het bestand zo snel mogelijk boven de veilige grens van 150.000 ton te krijgen, zou de vangst volgens wetenschappers volledig stopgezet moeten worden!