30.6.12

Even terug naar het Heistse Humorfestival voor Willem Vermandere

Willem Vermandere heeft de eerste avond van het kermisweekend in Ramskapelle weer grandioos ingezet. Dirk Overstraete, voorzitter van de Vrienden van Het For Freedom Museum, had 350 fans bijeengebracht in een volle feestent. Een rijmelende Vermandere en muzikanten brachten het publiek in vervoering. Ook pakte Vermandere uit met heel wat kwinkslagen. Niet te verwonderen als men weet dat de populaire zanger in 1968 (welgeteld 44 jaar geleden) in Heist bekroond werd als laureaat van het toenmalige Humorfestival. Dat Festival werd in het leven geroepen door wijlen Huib Gobert, destijds gemeentesecretaris in Heist. Zijn echtgenote vond trouwens in de archieven nog een exemplaar terug van het Programma ‘68, waarin een toen onbekende Vermandere, werd aangekondigd. Het enige resterende exemplaar werd onder groot applaus aan de zanger overhandigd. Zondag staat Ramskapelle kermis trouwens volledig in het teken van het jonge volk. De kleinste deelgemeente van Knokke-Heist wordt dan omgetoverd tot een waar Kinderfeestdorp.

Een fotoreportage van Danny Jones kun je HIER bekijken.