24.6.12

Lions steunen Het Vlot en Flame

Op Ladies Night, een avond waarop dames hun mannen die lid zijn van de Lions Club Knokke Zoute mogen vergezellen naar de vergadering, werden twee sociale doelen op een milde schenking bedacht. Uit handen van onder meer Lions Knokke Zoute voorzitter Philippe Vlietinck en voorzitter van de sociale commissie Ronald De Lille, mocht Rose Claeys verantwoordelijke van therapeutisch kinderdagverblijf Het Vlot een cheque van 3000 euro ontvangen. Het kinderdagverblijf is zopas de bouw gestart van een nieuw centrum in Heist op terreinen achter Het Baken in de Heistlaan. De Lions Club Knokke Zoute schonk verder een bedrag van 1500 euro aan de ngo Flame. Dat is de vzw van het brandwondencentrum in Burkina Faso opgericht door de Knokke-Heistse brandwondenchirurg Michel Van Brussel. De cheque werd in ontvangst genomen door Christel Bedert, PR-verantwoordelijke van de organisatie. Flame plant momenteel de verscheping van twee containers materiaal naar Burkina Faso en een nieuwe chirurgische missie in november. Tijdens deze missie zal opnieuw training in de brandwondenzorg gegeven worden aan plaatselijke medici en zullen de plannen omtrent de bouw van een nieuw operatiekwartier ter plaatse verder uitgewerkt worden. De medische ploeg zal daartoe vergezeld worden door de Nederlandse Tom Kwakman. Tom is ingenieur constructeur en zal in Burkina Faso de afmetingen nemen en de berekeningen maken voor de bouw van het operatie kwartier. Tom was ruim tien jaar geleden een van de slachtoffers van de Nieuwjaarsbrand in Volendam die aan veertien jongeren het leven kostte. Tom werd toen naar België overgebracht en werd er maanden lang behandeld door de Ramskapelse chirurg Van Brussel en kinesist en ademhalingsspecialist Luc De Clerck. Het was trouwens Luc die als rampenmanager als een der eerste in Volendam aanwezig was en er Tom begeleidde tijdens zijn overbrengen naar ons land. Luc diende Tom onderweg drie keer te reanimeren. Allebei weigerden ze op te geven. Tom overleefde. Hij lag zeven maanden in het Belgische hospitaal en onderging in die periode 25 operaties. Naast het brandwondencentrum in Burkina Faso stimuleert en steunt Flame grensverleggende missies met (ex)brandwondenpatiënten. Omdat brandwonden ook psychologische diepe sporen nalaten. Een van die missies was in 2010 , tien jaar na de ramp in Volendam, de beklimming van de Kilimanjaro door dr. Michel Van Brussel, dr. Bert Van den Hof, Luc De Clerck en drie Volendam jongeren, waaronder Tom. Een volgende stap is onder de noemer Burns4Burns de bouw van de operatie-eenheid in Burkina Faso realiseren in samenwerking met (ex-)brandwondenpatiënten, zoals Tom Kwakman. http://www.ngoflame.be/