11.5.12

Steeds meer schenkingen aan Sincfala

Uit het jaarverslag van het museum Sincfala in Knokke-Heist blijkt dat de collectie blijft aangroeien. Meer schenkers hebben meer historisch waardevolle zaken afgestaan. Online is de kaap van 30.000 te doorzoeken voorwerpen inmiddels gepasseerd. Daarnaast werden ook vele duizenden prentbriefkaarten en foto’s uit de collectie stuk voor stuk gedigitaliseerd en werd het foto-identificatieproject uitgebreid. Verder kon men vorig jaar ook het aanbod voor de scholen verbeteren. Daardoor kunnen nu ook kinderen van de derde kleuterklas tot het zesde leerjaar in het Sincfala museum terecht. Het bezoek door scholen neemt echter maar schoorvoetend toe. “Op dat gebied is er nog veel groeimarge”, aldus voorzitter Danny Lannoy. Publiekstrekkers waren volgens het jaarverslag onder meer ook de fotohalltentoonstelling “Annemieke en de Smarties” en de najaarstentoonstelling “Vissersvrouw”. Ook de MuseumAvonden en de ZondagBabbels trokken in 2011 een toenemend aantal belangstellenden.