10.5.12

Elektronisch naar de stembus

Het is nu ook van hogerhand bevestigd, dat Knokke-Heist op 14 oktober elektronisch naar de stembus trekt. De badstad had zich daarvoor kandidaat gesteld. Normaal zou dat in onze provincie enkel in de centrumsteden Brugge, Oostende, Roeselare en Kortrijk gebeuren, plus in de gemeenten waar dat vroeger al het geval was. Maar Knokke-Heist kan straks gebruik maken van de stemcomputers die oorspronkelijk voor Gent bestemd waren. Die stad haakte echter af omdat men de voorbereidingstijd te kort vond. Bij de gemeenteraadsverkiezingen in oktober zal in ons land in 3.150 stembureaus elektronisch worden gestemd. Dat zijn er ruim 600 dan bij de vorige verkiezingen. Volgens het Agentschap Binnenlands Bestuur kan Knokke-Heist rekenen op een 180-tal stemcomputers. Voorwaarde is wel dat de gemeente een onderhoudscontract afsluit met de firma Smartmatic. Het onderhoud omvat een controle van de toestellen 3 tot 6 maanden vóór de verkiezingen en nog een inspectie in de week vóór de verkiezingen. Voor 36 stembureaus zou dit neerkomen op een verplichte basisbijdrage van ongeveer 4.500 EUR. Indien de gemeente ook nog eens de niet verplichte diensten (opslag, levering, installatie en demontage) erbij zou nemen, kan de kost oplopen tot een kleine 30.000 euro per verkiezingsdag.


Andere procedure


De stemprocedure verandert echter. In het verleden werd de elektronisch uitgebrachte stem opgeslagen op een stemkaart zonder de mogelijkheid om de gegevens te controleren. Het nieuwe systeem produceert een geprint stembiljet. Maar er is inmiddels kritiek op de nieuwe werkwijze. De kiezer moet zijn stembiljet namelijk openvouwen en zichtbaar maken in het stemlokaal, buiten het stemhokje. De Raad van State vreest dat het geheim van de stemming daardoor onvoldoende gegarandeerd is.

Meer bijzitters in stembureau maar geen tellers meer


Bij een digitale verkiezing krijgt elk stembureau er een bijzitter bij (5 in plaats van 4). De gemeente hoeft wel geen sporthal meer in te richten tot telbureau en deze te bemannen met 140 tellers. De kiezers mogen bovendien tot 15 uur i.p.v. 13 uur hun stem uitbrengen. Een paar uur later is de globale uitslag met 1 druk op de knop meteen gekend. De modaliteiten van het onderhoudscontract voor het organiseren van de gemeenteraadsverkiezingen op zondag 14 oktober, wordt op donderdag 31 mei aan de gemeenteraad voorgelegd.

Hoe het digitaal stemmen precies verloopt, kunt u al bekijken op www.vlaanderenkiest.be/faq/hoe-stemt-u-digitaal