9.5.12

Naamverduidelijking voor Fluxys

De Zeebrugse gasnetbeheerder Fluxys wordt “Fluxys Belgium”. De onderneming staat in voor het vervoer en de opslag van aardgas vanuit onze kusthaven. De naamswijziging moet het actieterrein van de onderneming binnen de Fluxys-groep verduidelijken. In het eerste kwartaal van dit jaar vervoerde Fluxys Belgium in zijn net 8% minder aardgas in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. De omzet bedroeg echter 192 miljoen euro tegenover slechts 186 miljoen euro voor dezelfde periode in 2011. In de eerste drie maanden van dit jaar investeerde Fluxys Belgium 28 miljoen euro. Een deel daarvan ging naar een project om de milieu-impact van de activiteiten te verminderen. Zo wordt op de LNG-terminal in Zeebrugge gewerkt aan een zeewaterhervergasser, die de warmte van het zeewater gebruikt om het LNG te hervergassen. Eerder dit jaar beslisten Fluxys Belgium en de Franse vervoersnetbeheerder GRTgaz verder om een gasleiding aan te leggen tussen de geplande nieuwe LNG-terminal in Duinkerke en de Zeebrugse voorhaven. De nieuwe capaciteit moet eind 2015 gebruiksklaar zijn, op het moment dat de LNG-terminal in Duinkerke wordt in gebruik genomen.