9.5.12

Lezing over aanleg A11

In het kader van de tentoonstelling “Horizon 8300, Knokke-Heist@work” geven specialisten meer uitleg over de diverse projecten. Komende maandagavond 14 mei licht Eveline Vandecaetsbeek in het Cultuurcentrum Scharpoord zo de stand van zaken toe in verband met de aanleg van de A11. Zij is de communicatieverantwoordelijke van het Agentschap Wegen en Verkeer West-Vlaanderen. De A11 is één van de zes ontbrekende stukken weg waar de Vlaamse overheid versneld werk van wil maken. Deze nieuwe autosnelweg met 2 x 2 rijstroken (inclusief middenberm en pechstroken) moet de verkeersaders N31 (ter hoogte van de Blauwe Toren in Brugge) en de N49 bij Westkapelle met elkaar verbinden. De aanleg van de A11 gaat gepaard met veel aandacht voor een goede omgevingskwaliteit met respect voor het open polderlandschap. Landschappelijke integratie staat centraal. Een passende landinrichting voorziet visuele buffers en compensatie voor verdwenen landschaps- en natuurwaarden. Er zijn geluidswerende maatregelen voorzien op verschillende plaatsen waar de A11 voor geluidsoverlast zal zorgen (geluidsschermen, ‘stil’asfalt’, geluidswering aan de huizen zelf in open polders).

Scharpoord maandag 14 mei om 20 u. Toegang: gratis