6.5.12

Hindenburg passeerde destijds onze kust

Het is op deze zondag precies 75 jaar geleden dat de Duitse zeppelin Hindenburg boven de Amerikaanse staat New Jersey vlam vatte en neerstortte. Van de 97 personen aan boord kwamen er 36 om. Het is een weinig bekend feit dat de Hindenburg tevoren ook voor onze kust te zien was. Het luchtschip volgde namelijk op zijn tocht van Duitsland naar Amerika de Westerschelde tot aan de Noordzee, daarna ging het in Zuid-Westelijke richting aan onze kust voorbij. Dat was alvast het geval op zondag 18 mei 1936, 's morgens even voor 9. Toen passeerde de Hindenburg de Scheldemonding en was vanuit Vlissingen en even later vanuit de verte eveneens in Knokke te zien. Ook het verre geluid van de Diesel-motor was te horen. Vanaf de Schelde kon men toen trouwens ook Knokke zien liggen: “Helder is het uitzicht niet, maar toch is de kustlijn aan den overkant goed te onderscheiden, zelfs teekenen nu en dan de lichte gevels van groote gebouwen op den dijk van Knocke zich af tegen den donkeren achtergrond”. Een getuige bij de Scheldemonding verklaarde toen over het passerende luchtvaartuig “Zijn romp glinstert als zilver. Duidelijk lezen wij op zijn neus het woord ‘’Hindenburg’’, dan volgen de vijf ineengestregelde gekleurde Olympische ringen, het onderscheidingsteeken D-LZ 129 en op de roeren twee rood-zwart geschilderde Hakenkruizen.’’ De ramp, een jaar later, op 6 mei 1937, betekende het einde van de zeppelinperiode, omdat veel reizigers niet meer met de zwevende luchtschepen durfden te vliegen. Zeppelins waren gigantische ballonnen gevuld met het zeer licht ontvlambare waterstof, met daaronder een cabine voor de passagiers.