8.5.12

N-VA stelt kop en staart voor

In een mededeling heeft de N-VA Knokke-Heist haar de speerpuntkandidaten voor de komende gemeenteraadsverkiezingen voorgesteld. De partij schuift daarbij de 42-jarige onderneemster Cathy Coudyser als lijsttrekker naar voor. ‘Sinds 2001 ben ik met de N-VA meegegroeid, van gewoon lid, naar afdelingsbestuurslid, arrondissementeel secretaris en partijraadslid’, stelt de politica. In 2009 en 2010 deed ze campagne-ervaring op bij de Vlaamse en federale verkiezingen. 'Na dertig jaar Lippens-beleid heeft de Knokke-Heistenaar recht op een sterke N-VA fractie in de gemeenteraad. Knokke-Heist verdient deze verandering!’, aldus Coudyser. Op de tweede plaats staat de 43-jarige Luc Dieltiens. Hij werkt bij Guidea, Kenniscentrum voor Toerisme en Horeca in Vlaanderen. Dieltiens geeft ook diverse opleidingen en infosessies bij organisaties zoals Syntra, UNIZO en Horeca Vlaanderen en is de expert inzake middenstands- en horecabeleid. De 56-jarige Anne Maertens, een Brusselse gerechtsdeurwaarder, vervolledigt de top drie. Ze woont al 10 jaar in ’t Zoute en is goed ingeburgerd in haar buurt. Zij is van oordeel dat de gemeente efficiënter moet werken, zonder aan kwaliteit in te binden en zonder belastingen te verhogen. De Knokke-Heistenaar en de tweede verblijver betalen volgens haar al genoeg belastingen. De vierde plaats wordt ingenomen door de 29-jarige wijnhandelaar Olivier Bodyn. Hij is OCMW-raadslid en kersvers onafhankelijk gemeenteraadslid in vervanging van een Open-VLD kandidaat. Bodyn is een sociaal en bewogen persoon die als ‘keizer Carnaval’ de culturele erfgoedwaarde van het Heistse carnaval naar waarde weet te schatten. In de politiek pleit hij voor echte inspraak. Lijstduwer wordt de 46-jarige Geert Deman. Hij is in de huidige legislatuur OCMW-raadslid. Deman werd verkozen op de Open-VLD-lijst. Hij deed destijds ervaring op bij het eertijdse VLD-boegbeeld Marc Verwilghen. Volgens Deman is “ook in Knokke-Heist de N-VA het enige alternatief tegen een vooraf vastgelegde meerderheid”. De volledige ploeg en concrete voorstellen voor een andere visie op de badplaats zullen volgens de partij de eerstvolgende maanden bekendgemaakt worden.