5.4.12

Nog meer containers als tentoonstellingsruimte in Knokke-Heist

Zoals eerder al kort gemeld rees in het kader van de tentoonstelling Horizon 8300 Knokke-Heist@work in de Scharpoordtuin een imposant containerpaviljoen uit de grond. Met behulp van een hijskraan van 72 ton en 70 meter hoog werden 12 paarse 2XL-containers van 4400 kg de lucht ingehesen en als een reusachtige blokkendoos naast en boven elkaar gestapeld. In de loop van deze maand worden nog op 7 andere locaties gelijkaardige containers geplaatst en ingericht als expositieruimte. Horizon 8300, Knokke-Heist@work loopt van 30 april t.e.m. 3 juni en is dagelijks toegankelijk van 10 tot 19 uur. Horizon 8300, Knokke-Heist@work is een vervolg op de eerste tentoonstelling Horizon 8300 (www.horizon8300.be) die in de eindejaarsperiode van 2009 in het cultuurcentrum Scharpoord plaatsvond. Het idee bestond er toen in om de projecten tweejaarlijks terug te koppelen naar de bewoners van de gemeente in een cyclus van droom en daad, een proces van uittekenen van een visie, het uitzetten van bakens en de concrete omwoeling van de aarde en steenstapeling op het terrein. De Horizon 8300 tentoonstelling heeft de verdienste gehad om 20.000 bezoekers te laten meedromen en meedenken over de toekomst van Knokke-Heist. Vele projecten bevonden zich toen in een conceptfase en behoefden nog veel studiewerk en overleg met talrijke actoren. Twee jaar na datum zijn we een stap verder en is de tijd rijp voor een nieuwe expositie die in het teken staat van een aantal effectieve realisaties op het terrein. Grote urbanistische dromen winnen enkel aan slagkracht als ze effectief gerealiseerd worden, als ze een onderdeel van de gemeente vormen en gedragen worden door zijn bewoners.


De gemeente als expositieruimte


De tentoonstelling beperkt zich dan ook niet meer binnen de ruimtes van het Cultuurcentrum Scharpoord. De gemeente zelf wordt de expositieruimte, daar waar de concrete realisaties vorm krijgen. Deze realisaties nemen allerlei vormen aan, zowel bouwwerken als kunstwerken en landschapsingrepen, waarvan de realisatie van de verkaveling Duinenwater met vrijetijdssite op dit moment wellicht de meest ingrijpende is.


Aandacht naar sociaal en betaalbaar wonen


Het bouwen en het wonen zijn in een stad onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Aandacht gaat evenzeer uit naar het aspect sociaal en betaalbaar wonen in de stad. Niet enkel de grote bewegingen staan dit maal in de schijnwerpers, maar ook permanente stedelijke ontwikkelingen die gecreëerd worden voor de Knokke-Heistenaars. Welk middel beter dan een eenvoudige container kan ingezet worden om aan te tonen dat op het terrein volop nieuwe bouwwerken en landschappen worden gecreëerd?


Verkennen met de fiets


Op acht sites in de stad, waarvan het containerpaviljoen in Scharpoord het eerste is, wordt in woord en beeld in deze expositieboxen toelichting gegeven bij wat ter plaatse wordt gerealiseerd. De bezoeker wordt uitgenodigd om, bij voorkeur met de fiets, nieuwe plekken in de gemeente te ontdekken. Het zijn stuk voor stuk boeiende locaties waarbij de concrete realisaties aantonen dat de daad bij het woord wordt gevoegd en dat Knokke-Heist stap voor stap de uitgezette bakens aan het realiseren is.