4.4.12

Het gaat Sluis financieel beter

Sluis heeft flinke stappen gezet om de hoge schuldenlast die het al jaren heeft aan te pakken. Dat blijkt uit de zogenoemde 'stresstest' die in opdracht van het gemeentebestuur werd uitgevoerd. Uit de stresstest blijkt dat de schuldpositie is afgenomen en het eigen vermogen is toegenomen. Hierdoor kan onze buurgemeente onverwachte tegenvallers beter opvangen. De financiële positie van Sluis is al jaren wankel. In 2008 stond de gemeente onder curatele van de Provincie vanwege de enorme begrotingstekorten. In 2005, 2006 en 2007 bijvoorbeeld sloot de jaarrekening van de gemeente steeds af met een begrotingstekort van meer dan een miljoen euro. Het tij is ondertussen echter gekeerd. Sluis heeft nu een eigen vermogen van 7 miljoen euro en wil een verdubbeling van dat bedrag binnen drie jaar.