6.4.12

Meer Zweedse trafieken voor Zeebrugge

Het gemeentelijk havenbedrijf van Göteborg heeft de vrachtroro-terminalactiviteiten afgestoten aan een gemengde maatschappij van DFDS/C.RO Ports sa (CLdN). Deze overdracht werd nu goedgekeurd door de EU commissie. Op de Zweedse terminal zijn er 7 rorobruggen. Daar worden vooral de papiertrafieken van Stora Enso behandeld, ondermeer naar Zeebrugge met de diensten van Cobelfret en Transatlantic. Een dertigtal afvaarten per week vinden hier plaats met de grootste rorovrachters ter wereld. De privatisering moet de efficiëntie verhogen en het meer flexibel inzetten van havenpersoneel. Men wil de terminal als grotere hub gaan exploiteren voor trafieken naar en van de Baltische gebieden. In de nieuwe visie wordt ook Zeebrugge een nog grotere draaischijf voor bijvoorbeeld papier- en houtprodukten uit Zweden.