5.4.12

Museumbabbel in Sincfala over het Gruuthusehandschrift en de Zwinstreek

Tijdens de Museumbabbel op zondag 15 april in Sincfala te Knokke-Heist heeft de Brugse hoofdarchivaris Dr. Noël Geirnaert het over het "Gruuthusehandschrift en de Zwinstreek". Geirnaert is ook hoofdredacteur van het heemkundig tijdschrift Rond de Poldertorens. Het Gruuthusehandschrift, zo genoemd naar de vermeende latere eigenaar Lodewijk van Gruuthuse, ontstond in Brugge op het einde van de 14de eeuw. Het is een perkamenten handschrift van 99 bladen. Het bevat ondermeer 147 liederen en 16 gedichten. Veel teksten zijn uniek en behoren tot de hoogtepunten van de Middelnederlandse literatuur. Het meest bekend is het Egidiuslied, opgedragen aan een plots overleden vriend van de dichter. Sinds zijn ontstaan berustte het handschrift in Brugs privébezit – de laatste twee eeuwen in het kasteel Ten Berghe in Koolkerke. In 2007 is het Gruuthusehandschrift na lange, geheim gebleven onderhandelingen gekocht door de Nederlandse Koninklijke Bibliotheek in Den Haag en digitaal ontsloten. Niet alleen de eeuwenlange bewaarplaats, maar ook een aantal vermeldingen in het handschrift verwijzen naar de Zwinstreek. Eigen onderzoek en dat van de Nederlandse hoogleraar Herman Brinkman leidden in dat verband tot een aantal nieuwe inzichten, die nog niet tot het brede publiek zijn doorgedrongen.

Zondag 15 april om 10 uur in Sincfala, Museum van de Zwinstreek, Pannenstraat Heist: 3,50 EUR, incluis bezoek aan Museum Sincfala/gratis voor leden van de Geschied- en Heemkundige Kring Guthago. Gratis drankje als afsluiter.