3.4.12

Gemeente zoekt kandidaat-uitbaters voor het Sportstrand Heist-West

Na de verhuis van het watersportcentrum VVW-Heist naar de Anemonenlaan wenst het gemeentebestuur op de vrijgekomen site aan de Kardinaal Mercierlaan een recreatieve zone te creëren voor jeugd en sport. De gemeenteraad keurde op 29 maart de concessienota voor het Sportstrand Heist-West goed. Kandidaat-uitbaters kunnen vanaf nu een offerte indienen. De opening van de offertes heeft plaats op woensdag 25 april om 11 uur in de raadzaal van het stadhuis Knokke. De concessienota is te verkrijgen bij de dienst Contractbeheer, stadhuis Knokke, tel. 050 630 175, contractbeheer@knokke-heist.be