3.4.12

Knokke-Heist moeizaam op naar 34.000 inwoners

Eind vorig jaar telde de gemeente 33.981 inwoners. Dat is een stijging met 13 personen in vergelijking met het jaar ervoor. Met deze zeer kleine toename is toch voor de 2de keer op rij de dalende trend van de vorige drie jaren gestuit (zie overzicht en tabel). Deze trendbreuk is overduidelijk toe te schrijven aan een recordaantal nieuwe inschrijvingen: 2010, en daarnaast een nooit eerder gezien aantal uitwijkelingen; liefst 1771. Er waren 192 geboorten in de badstad, het tweede laagste cijfer ooit. Daartegenover staan 418 overlijdens. Niet te verwonderen gezien het aantal jonge gezinnen in de gemeente steeds verder daalt en het totaal aan senioren voortdurend toeneemt (zie tabel). Knokke-Heist telt 13 % kinderen en jongeren (in één jaar tijd een daling met 184) en overschrijdt voor het eerst de kaap van veertig procent 60-plussers (+ 244). Verder is 39 % van de bevolking alleenstaand. Het gaat om 6519 personen. Van de gezinnen van 2 of meer personen (10.282) zijn 58 % kinderloos, 22 % hebben 1 kind, en 15 % hebben 2 kinderen. Slechts 5 % van de gezinnen heeft 3 of meer kinderen. Er is nog steeds 1 gezin met 7 kinderen.