2.3.12

Gratis bijvriendelijk bloemenzaad

Ook in Knokke-Heist kan men bedreigde bijen en hommels een handje toesteken. Dat kan door nu een gratis pakket bloemzaad aan te vragen bij de provincie. Onder het motto “Laat het zoemen met bloemen” kan men de tuin de komende maanden bij- en hommelvriendelijker inrichten. Het gaat om twee verschillende zaadmengsels: één voor een bloemenakker en één voor een bloemenweide. Er moet iets gebeuren want de bijenpopulatie in Vlaanderen en de rest van de wereld neemt onrustwekkend af. Dat betekent meteen een groot probleem voor de planten en ook de landbouw. Naar schatting is ruim één derde van ‘s werelds landbouwgewassen afhankelijk van insecten voor bestuiving. Doemscenario’s voor de bij kunnen volgens sommige wetenschappers zelfs leiden tot hongersnood. Iedereen kan vanaf nu gratis één pakketje met beide mengsels plus een begeleidende folder aanvragen via www.west-vlaanderen.be/bijen, via het gratis nummer 0800 20 021, of in het bezoekerscentrum van het Zwin.