29.2.12

Zeebrugge en Knokke-Heist herdenken 25ste verjaardag van de ramp met de Herald

Volgens Jean-Marie De Plancke van het Feestcomité Zeebrugge zal ook in onze kusthaven de 25ste verjaardag van de ramp met de Herald of Free Enterprise herdacht worden. Eerder had de verantwoordelijke van het dekenaat laten weten dat nog geen kerkelijke plechtigheid was aangevraagd. Ondertussen is er meer duidelijkheid. Op zondag 4 maart zal om 9.30u in de Zeebrugse dorpskerk een herdenkingsdienst gehouden worden, gevolgd door een kranslegging bij het Rose Garden Memorial. Daar zullen door allerlei instanties 17 bloemenkransen worden neergelegd. De herdenking zal onder meer worden bijgewoond door de burgmeesters van Dover en Brugge, de Britse ambassadeur en een delegatie van P&O Dover. Aansluitend is er in het gemeenschapshuis voor de deelnemers aan de plechtigheid nog gelegenheid om bij te praten. Op de eigenlijke dag van de ramp, dinsdag 6 maart, wordt in Dover om 14.30 u (Engelse tijd) een dienst gehouden in de van Maria Onbevlekt in het centrum van het havenstadje. Daar zal worden voorgegaan door de Bisschop van Dover, Trevor Willmott. Er zullen verder heel wat hoogwaardigheidsbekleders aanwezig zijn, waaronder ook de burgemeester van Dover. Nadien zullen in de haven bloemenkransen aan het water worden toevertrouwd ter hoogte van de Prince of Wales pier. Momenteel is er in Dover ook een voorstel voor het oprichten van een blijvend gedenkteken aan de ramp met de Herald. Gedacht wordt aan een Rozentuin bij de havendijk in Dover, naar voorbeeld van de rozentuin vlakbij de kerk in Zeebrugge.

Ook Knokke-Heist herdenkt de ramp met Herald

Het college van burgemeester en schepenen van Knokke-Heist, vertegenwoordigd door schepen Ingrid Reubens, zal de plechtigheid in Zeebrugge bijwonen en legt namens het gemeentebestuur een bloemenkrans neer aan de gedenksteen. Naar aanleiding van 1 maart, de internationale complimentendag wenst het college van burgemeester en schepenen het personeel van AZ Ter Linden en de medewerkers van het Rode Kruis afdeling Knokke-Heist nog eens een speciale pluim te geven voor de spontane en uitzonderlijke hulpverlening die ze 25 jaar geleden aan de slachtoffers van de Herald boden. In Ter Linden werden toen een 40-tal gewonden binnen gebracht. Het overgrote deel was onderkoeld door het koude zeewater. Spoedarts en anesthesist Luc Huyghe herinnert zich nog altijd een man met een klaplong die zo snel mogelijk terug naar huis per vliegtuig wilde maar om medische redenen niet mocht vliegen zodat hij uiteindelijk tóch per schip terug naar Engeland moest varen. Medici en verplegend personeel zorgden vanzelfsprekend voor de fysieke verwondingen maar ook voor psychologische en logistieke ondersteuning. De patiënten werden samengebracht in verschillende ziekenhuiszalen met droge, verse kledij, eten en drinken en knuffels voor de kinderen.

Ramp was aanzet voor medisch interventieplan en psychosociale hulpverlening

Er werden ook meerdere telefonisten ingezet om familie te traceren in andere instellingen. Personeelsleden werden met slachtoffers in hun wagen de baan opgestuurd naar Brugse en Blankenbergse ziekenhuizen om hun verwanten en familie te gaan zoeken. Toen was er nog geen sprake van Medisch Interventieplan of een Psychosociale hulpverlening maar de ramp is er uiteindelijk wel de aanzet toe geweest. Er werd eveneens gezorgd voor contactmogelijkheden van de slachtoffers met hun familie in Groot-Brittannië. De dag na de ramp kwam er vanuit de Knokke-Heistse bevolking een spontane toevloed van kleren, speelgoed en schoenen om de slachtoffers uit de nood te helpen. Ook het personeel van het AZ deed dubbele shiften zonder naar de klok te kijken en dit naast de gewone ‘routinetaken’ die ook verder moest uitgevoerd worden.

Rode Kruisteam van Raymond Reubens dagenlang in de weer in mortuarium

Tenslotte heeft ook de Rode Kruisafdeling van Knokke-Heist in de nadagen bewonderenswaardig werk verricht. In de sporthal van Zeebrugge werd een mortuarium ingericht waar Raymond Reubens en zijn team zich dagenlang intensief ontfermden over de lijken. De brandweer van Knokke-Heist stelde hiervoor zijn volledige stock van 30 Nato-brancards ter beschikking.

Programma herdenking 25 jaar ramp Herald of Free Entreprise :
09.30 uur: Dienst in de doprskerk van Zeebrugge
10.30 uur: Bloemenhulde in de rozentuin aan de gedenksteen
11.00 uur: Receptie in het gemeenschapshuis, Marktplein 12 in Zeebrugge