1.3.12

Betere binnenvaartverbinding nodig

Uit de langverwachte studie over de ontsluiting van de haven van Zeebrugge blijkt dat er de afgelopen jaren te weinig geïnvesteerd is in een goeie verbinding voor binnenschepen naar onze kusthaven. Als de bereikbaarheid niet verbetert dan dreigt Zeebrugge volgens Eddy Van de Voorde van de Universiteit Antwerpen ten onder te gaan in de moordende concurrentie met andere havens. In de studie worden een aantal scenario’s voorgesteld. De meest voor de hand liggende is investeren in de Brugse Ringvaart. Een mogelijke verbreding van het Schipdonkkanaal zou op termijn moeten beslist worden op basis van recente cijfers over de verwachte groei van de haven van Zeebrugge. Havenvoorzitter Joachim Coens en de vzw leefbare Polderdorpen hebben tevreden gereageerd op de stelling dat er meer moet worden geïnvesteerd in de binnenvaart. De vzw ’t Groot Gedelf, die zich kant tegen het verbreden van het Schipdonkkanaal, had heel wat kritiek.