2.3.12

Digitale bewegwijzering voor bedrijvenpark ‘t Walletje

In Knokke-Heist laat de vernieuwde bewegwijzering in het bedrijvenpark ’t Walletje op zich wachten. De West-Vlaamse Intercommunale heeft zopas laten weten, dat de bewegwijzering op de grotere terreinen in West-vlaanderen voorlopig is uitgesteld tot na een positieve evaluatie van de digitale informatiezuilen. In het BISY-(Bedrijven Informatie Signalisatie sYsteem) project heeft de WVI momenteel een 10-tal digitale informatiezuilen geplaatst. Nu moet blijken dat deze goed functioneren en voldoende worden gebruikt om de gemaakte kosten te verantwoorden. Deze evaluatie is voorzien tegen de helft van het jaar. “Voor het bedrijvenpark ’t Walletje zal een digitale zuil waarschijnlijk ook aangewezen zijn. Dit verklaart de vertraging in de opstart van de bewegwijzering in Knokke-Heist. Niettegenstaande de evaluatie van de digitale nog niet is gebeurd, kunnen we nu toch al de bewegwijzering voor ’t Walletje opstarten”, aldus Marianne Vancleemput, verantwoordelijke voor Parkmanagement van de Cel Bedrijfshuisvesting van de WVI. Op vrijdag 9 maart zal de WVI-medewerkster het digitale bewegwijzeringsconcept persoonlijk komen toelichten aan het schepencollege en ambtenaren van de Afdeling Stadsontwikkeling. Vervolgens komt er nog een informatievergadering met de bedrijfsleiders in ’t Walletje. Daarna kan de WVI de procedure opstarten voor de effectieve plaatsing van een nieuwe en duidelijke bewegwijzering.