16.2.12

Thermografische energieaudit

In Knokke-Heist controleert het bestuur bij middel een thermografische scanner momenteel hoe goed de gemeentelijke gebouwen geïsoleerd zijn. Daartoe worden met een Testo warmtebeeldcamera infrarood foto’s gemaakt van de panden in kwestie. Op deze foto's worden de temperatuurverschillen zichtbaar van de buitenkant van het gebouw. Op de zwakke plekken kunnen dan energiebesparende maatregelen worden getroffen. Het “Jeugd- en kunstencentrum De Marge” en “Sporthal De Stormmeeuw” halen volgens schepen van Leefmilieu Paul Geerinckx alvast goede isolatieresultaten. Het nieuwe toestel test naast de publieke gebouwen ook het sociaal patrimonium op zijn isolatiekwaliteit. “Voor de renovatie van het sociaal patrimonium voorziet minister Freya Vandenbossche immers 126 miljoen euro voor de renovatie van het sociaal patrimonium. Bovendien is er nog eens 28,5 miljoen euro vrijgemaakt voor de versnelde vervanging van enkel glas en verouderde verwarmingsinstallaties. Hierop wil de gemeente inspelen en indien mogelijk ook zelfs anticiperen.de overheid 125 miljoen euro. En ook 28 miljoen euro om versneld het enkel glas en oude verwarmingsinstallaties te vervangen”. Met de thermoscan worden ook alle woningen van de Sociale Huisvestingsmaatschappij t' Heist Best gecontroleerd. Een test in een nieuwe sociale woning in Heulebrug leidde alvast tot goede resultaten. De huurders van een huis bij een maatschappij voor sociale huisvesting (SHM) kunnen informatie geven over hun energieverbruik en een thermografische evaluatie vragen. Omgekeerd kan een huisvestingsmaatschappij een toeslag vragen indien de energiefactuur daalt door bepaalde investeringen. Vanaf 2013 wordt een korting gegeven aan de huurder van een huis, indien zijn woning slecht geïsoleerd is door de eigenaars. Een huurcorrectie is dus op komst.