14.2.12

Reglementen voor een veilig Carnaval

In Knokke-Heist zijn in de aanloop naar Carnaval een aantal politiereglementen uitgevaardigd om de carnavalviering veiliger te maken. Alle wagenbouwers kregen een uitgebreid ‘Karrenreglement’, dat de vlotheid van de stoet en vooral de veiligheid van de carnavalvierders en toeschouwers moet garanderen. De bestuurder van een carnavalswagen houdt zich aan de bepalingen van het verkeersreglement. Ze rijden nuchter! Het is verboden de geluidsversterking van praalwagens na middernacht te gebruiken buiten de feestzone. De carnavalisten gebruiken tijdens de stoet de urinoirs die langs het parcours zijn geplaatst. Na de parade gebruiken ze de toiletten in cafés en toiletwagens. Portalen en brievenbussen zijn geen openbaar wc! Het is verboden licht ontvlambare vloeistoffen en gemakkelijk brandbare materialen bij te hebben. De officieel ingeschreven groepen kunnen tijdens de zondagstoet de brandstof voor de generator van hun praalwagen bijvullen in de pitstop van het Stadion De Taeye. In de stoet geldt een absoluut verbod op glazen recipiënten. Alleen blik en plastieken, kartonnen of kunststoffen bekers worden toegestaan. Het achterlaten op de openbare weg van glas, breekbare materialen of andere recipiënten die snijwonden kunnen veroorzaken, is verboden. Winkels en cafés in de feestzone mogen van 20.00 uur tot 08.00 uur geen drank in glazen recipiënten verkopen. Voor de 1ste keer worden ook de hoogte en lengte van de praalwagens gecontroleerd. De maximum hoogte is 4,5 meter. Karren die deze hoogte overschrijden, komen niet in aanmerking voor de klassering en het prijzengeld. Ook is er een verbod op het gooien van snoep en voorwerpen buiten de trottoirs... Overtredingen zullen punten kosten bij de jurering. Enkele politie-inspecteurs kiezen ook dit jaar voor een kleurrijk kostuum. Undercover houden ze een extra oogje in het zeil. De hulpdiensten organiseren weer een Bijzonder Nood- en Interventieplan. Waar nodig zullen voldoende mensen van de diverse hulpdiensten paraat staan.

Het traject van de zondagstoet:14.30 uur: Maes en Boereboomplein – Koudekerkelaan – Stationsplein (opstelling), Bondgenotenlaan, Kursaalstraat, Knokkestraat, Moefe, Pannenstraat, Krommedijk, Elizabetlaan zuid, Graaf d’Ursellaan, Elizabetlaan, Heistlaan, Maes en Boereboomplein.
Het traject van de dinsdagstoet: 20 uur: Maes en Boereboomplein, Marktstraat, Westkapellestraat, Noordstraat, Pannenstraat, Knokkestraat, Kursaalstraat, Bondgenotenlaan, Stationsplein, Koudekerkelaan, Maes en Boereboomplein.Er geldt een parkeer- en verkeersverbod, zondag van 8 (parkeren) en 12 (verkeer) tot 19 uur, en dinsdag van 19 tot 22 uur op het traject van de stoeten. Eveneens parkeerverbod in Heistlaan vanaf Eieburg tot Koudekerkelaan, Vuurkruisersstraat en Anemonenlaan. In een aantal aanliggende straten geldt eveneens rijverbod, of afwijking in rijrichting.