13.2.12

Accommodatie voor burgerlijke uitvaartplechtigheden

In Knokke-Heist pleit Open-VLD gemeenteraadslid Kathleen van der Hooft andermaal voor een ruimere accommodatie voor grote burgerlijke uitvaartplechtigheden. Geruime tijd geleden werd dit ook reeds aangekaart. Toen werd voorgesteld om eventueel zaal Ravelingen in Heist in te zetten. “Het Uitvaartcentrum Oostkust” zegt het raadslid “beschikt over te beperkte ruimte waardoor bij meerdere uitvaartplechtigheden de mensen buiten moeten staan. Dit is onaanvaardbaar en respectloos.” Kathleen van der Hooft wil graag horen welke initiatieven het college kan nemen om aan de vraag van veel inwoners in de gemeente te voldoen om een grotere uitvaartaula ter beschikking te stellen.