16.2.12

Geschiedenis van de Vlaamse Zeevisserij bekijken

In november vorig jaar kwamen 120 geïnteresseerden in de historiek van onze zeevisserij samen voor de studiedag “Vissen in het Verleden”. Het betrof een initiatief van het Vlaams Instituut voor de Zee en Onroerend Erfgoed. Wat de historici, archeologen en andere professionele experten, (ex-)vissers, heemkundigen en verzamelaars precies allemaal opdoken uit het verleden, kun je nu lezen in het abstractenboek van de studiedag (pdf). Deze informatiedag maakt deel uit van het project ‘Historiek van de Zeevisserij in Vlaanderen/België’, waarvan VLIZ en Onroerend Erfgoed de roergangers zijn. De doelgroep is iedereen die zich geroepen voelt een concrete inbreng te leveren rond de geschiedenis van de visserij op zee en het Schelde-estuarium, de status van de visbestanden, de aanvoer, vangsten en besomming, de evoluties in de vloot, de evoluties in het bewerken en bewaren van vis en de visconsumptie over de eeuwen heen.