14.2.12

Nieuw onderzoek mogelijke Zwinverzanding door Cadzandse jachthaven

In Zeeland buigt het Waterschap Scheldestromen zich momenteel over de opmerkingen van het gemeentebestuur van Knokke-Heist in verband met plannen voor de aanleg van strekdammen in Cadzand-Bad. Initiatiefnemer, de Stichting Promotie Cadzand, wil in samenhang met het Nederlandse Kustversterkingsplan het vroegere haventje in Cadzand-Bad uitbouwen tot een jachthaven bij middel van een strekdam die twee- à driehonderd meter in zee loopt. Deskundigen in ons land zijn van oordeel, dat door de aanleg van een dergelijke dam het Zwin “nog meer en vlugger” zal verzanden. Toen plannen voor veel kortere dammen een paar jaar geleden gemaakt werden, werd een Milieu Effect Rapportage opgesteld. "Uit dat onderzoek bleek dat er geen sprake van verzanding in de omgeving zal zijn", verklaart waterschapsbestuurder Guiljam van der Schelde. Nu men echter een jachthaven wil realiseren worden de dammen langer en één ervan krijgt een bocht. Een deel van de Milieu Effect Rapportage zal nu opnieuw gedaan worden met de nieuwe gegevens als basis, aldus van der Schelde.