15.2.12

Sensibiliseringsborden in Knokke-Heistse wijk

Sinds enige tijd geldt in de Heistse deelkern Heulebrug voor automobilisten een maximum snelheid van 30 km per uur. Deze zone 30 wordt ook duidelijk aangegeven. Om de bewoners van Heulebrug en ook mensen van buiten, die door de wijk passeren, verder te sensibiliseren werden nu ook “doe mee borden” geplaatst. Dat gebeurde op vraag van het Heulebrugcomité.