16.2.12

Dikbetruide scholieren ook in het verweer tegen pesten

In zowat alle Knokke-Heistse scholen was het donderdag Dikketruiendag. Niet alleen ging de thermostaat een paar graden naar omlaag. In één adem werd ook de strijd aangebonden tegen het pesten. In de Keuvelhoekschool leerden de kinderen de voorbije weken het bijhorende lied “Move tegen Pesten” aan. Dat was ook het geval in de school van de Jef Mennekeslaan. Volgens directrice Katrien Cools wordt pestgedrag aangepakt met de No Blame methode. Daarbij wordt de pester niet beschuldigd of gestraft. Er wordt groepsdynamisch gewerkt. Via de invloed van de groepsleden wordt geprobeerd het pestprobleem op te lossen. Bij Olvo in Heist kreeg de Dikketruiendag ook een praktische invulling. Er werden mutsen gemaakt, tochthonden genaaid en zelfs een eigen miniradiator in elkaar geknutseld. In de volledige lagere school waren er verder “klasdoorbrekende workshops” in verband met energie.