18.1.12

Waarborg leningen ten behoeve van het Waterbedrijf

Het Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling Knokke-Heist (AGSO) zal bij de ING-bank een lening van 13 miljoen euro aangaan voor de financiering van onderhoudsinvesteringen aan het drinkwater- en rioleringsnet en voor het bouwen van een drinkwaterproductie-eenheid in de badstad. Het bedrag plus intrest moet worden terugbetaald in een periode van 20 jaar. De gemeente zal zich borg stellen voor deze lening. Een en ander is het gevolg van de beslissing van de gemeenteraad om het Waterbedrijf onder te brengen bij het AGSO. Door de overdracht van de algemeenheid van goederen worden ook alle schulden van het Waterbedrijf overgenomen, met inbegrip van de door de gemeente voor het Waterbedrijf afgesloten leningen. Die vertonen een resterend schuldsaldo van 24 miljoen euro, dat eveneens wordt gewaarborgd door de gemeente.