21.1.12

Vierde plaats lijst provincieraad voor Annie Vandenbussche

De CD&V Knokke-Heist is tevreden dat het bestuur van CD&V Regio Brugge met unanimiteit Annie Vandenbussche aangeduid heeft voor de 4de plaats op de provincieraadslijst. Met deze 4de plaats maakt CD&V Knokke-Heist kans om na lange tijd terug iemand af te vaardigen op bovenlokaal niveau. Dat was van 1995 geleden toen Manu De Sutter in de senaat zetelde.
In het geval Annie verkozen is, wil ze zich focussen op zorg en welzijn, maar haar aandacht en interesse gaat ook ruimer. Annie volgt op de voet de provinciale vormingen en ondersteuningsinitiatieven van de provincie. Haar ervaring als OCMW-voorzitter zal zeker ten goede komen op dit niveau . De regio Brugge telt 7 uittredende provincieraadsleden. Lijsttrekker is gedeputeerde Bart Naeyaert uit Torhout. De volledige CD&V-lijst voor de provincieraadsverkiezingen telt 17 kandidaten en zal later bekend gemaakt worden. Annie Vandenbussche : “ Ik geloof erin dat een sterke vertegenwoordiging van een gemeentelijk mandataris in de provincie zijn nut heeft. Op provinciaal niveau worden toch nog zeer veel zaken beslist die van belang zijn voor de gemeente waaruit je komt. Bij ons is er bijvoorbeeld Het Zwin en Toerisme, maar ook zorg en welzijn zijn heel belangrijke beleidsgebieden waarbij ondersteuning vanuit de provincie zeer welkom is. Ik vernoem hierbij ons lokaal BehoeftenOnderzoek bij Ouderen en Zorgebehoevenden (BOOZ(t)) –project dat zonder de steun van de provincie (Steunpunt Sociale Planning) niet zou kunnen doorgaan.” Van opleiding is de 53-jarige Annie Vandenbussche sociaal verpleegkundige, gehuwd met Rik Van Ooteghem. Zij heeft een zoon en een dochter. Annie zetelt sinds 2001 in de gemeenteraad van Knokke-Heist. Gedurende 11 jaar was ze voorzitter van de Gezinsbond. Naast kunstschilderen als hobby, heeft ze ook groene vingers en herleeft ze in haar mooie tuin.