16.1.12

Open VLD-Fractie in Knokke-Heist wil lid laten schrappen

In een mededeling heeft voorzitter Marnix De Knaep van de Open VLD Fractie in Knokke-Heist plannen aangekondigd om een lid te laten schrappen uit de partij. Volgens De Knaep gebeurt dit omdat blijkt, dat “Geert Deman een democratische meerderheidsbeslissing van het bestuur niet kan aanvaarden en voortdurend het Open VLD bestuur en de mandatarissen uitdaagt om zijn eigen grote gelijk te halen. Hij doet dit door bestuursbeslissingen ongevraagd in de openbaarheid te sturen en ultimatums te stellen over zijn eisen.” Geert Deman, die OCMW-raadslid is, had eerder samen met de raadsleden Olivier Bodyn en Max Schetzman geëist, dat een aantal punten uit het Open VLD programma zouden worden overgenomen bij het samengaan met de partij Gemeentebelangen naar de komende raadsverkiezingen. Volgens de Open VLD Fractie schendt het lid “de binnen het bestuur afgesproken discretie over de partijstrategie voor de komende gemeenteraadsverkiezingen en gebruikt hiervoor zijn eigen persmedium, een e-krant, wat deontologisch niet verantwoord is. Om die reden hebben 7 leden van de Open VLD fractie, 6 verkozenen en de voorzitter, aan het hoofdbestuur van de partij gevraagd om Geert Deman op te roepen voor het tuchtorgaan van de partij met de vraag hem definitief te schrappen als Open VLD lid aangezien hij de Open VLD schade berokkent. Het moet duidelijk zijn voor iedereen wie de democratische vertegenwoordigers zijn van de Open VLD en wie niet”, aldus een mededeling van de Open VLD Fractie in Knokke-Heist.

In een reactie betreurt OCMW-raadslid Geert Deman de houding van zijn partij. “De afgelopen maanden hebben heel wat bestuursleden onze partij al verlaten. Ik ben blijven zitten omdat ik er voor wou zorgen dat we als liberalen een inhoudelijke stempel zouden kunnen drukken op het beleid in Knokke-Heist. Blijkbaar is dit vandaag in onze badstad en binnen onze partij niet aan de orde. Als liberaal voel ik me gekwetst in mijn overtuiging en wil me daarom de komende dagen bezinnen samen met een aantal mensen binnen het bestuur", aldus Deman.