17.1.12

LNG bunkeren in Zeebrugge?

De Vlaamse overheid heeft een contract toegekend aan Det Norske Veritas om een studie uit te voeren naar de haalbaarheid van het voorzien van LNG bunkerfaciliteiten in de havens van Zeebrugge, Antwerpen en Gent. Het Noorse bedrijf is gespecialiseerd in risicomanagement. De studie omvat ondermeer een marktonderzoek, een veiligheidsanalyse en het nagaan van de logistieke en wettelijke vereisten die nodig zijn voor het vestigen van LNG bunkerfaciliteiten in onze havens. Het identificeren van de mogelijke gevaren beperkt zich niet enkel tot de bewoners van het havengebied maar omvat ook de wijdere omgeving. De verwachting is dat tegen 2020 een meerderheid van zeeschepen, vooral die op relatief korte verbindingen, gebruik zullen maken van vloeibaar gas als brandstof. LNG zorgt namelijk voor een veel lagere uitstoot van allerlei toxische gassen.