17.1.12

Steun voor visserijprojecten

Projecten die het Belgisch zeevisserijgebied verder willen ontwikkelen ontvangen in het kader van het "Europees Visserijfonds" samen ruim 617.000 euro Europese, Vlaamse en provinciale steun. De Plaatselijke Groep heeft drie van de ingediende projectvoorstellen goedgekeurd. Om te beginnen betreft dit het project ‘VALorisatie van DUurzame en dagvers gevangen VIS’. VALDUVIS wil de kwaliteiten van Vlaamse vis op het vlak van versheid, bewaring en behandeling aan boord, vistechniek, beheer enz. naar viskopers toe meer zichtbaar maken. Op die manier kunnen Vlaamse producenten zich onderscheiden van de goedkopere importvis. Daarnaast is er 'Fish2know’. Dat project beoogt via workshops voor Vlaamse kok- en hotelscholen een duidelijk en praktisch bruikbaar beeld te schetsen van de herkomst en het aanbod aan wild gevangen vis en de diversiteit die wordt aangeboden door de Vlaamse vissers. Het derde goedgekeurde project ‘Cool! Ik voel!’ zet in op het uitwerken van meer ervaringsgerichte leermethodes. Het project wil een voelaquarium binnen de werking van het Nationaal Visserijmuseum integreren. Via interactieve tools zal de bezoeker kennis kunnen maken met de Vlaamse vissoorten. Tegelijk roept de Plaatselijke Groep op om nieuwe projecten in te dienen voor 15 maart 2012. Rechtspersonen met een innoverend projectidee kunnen contact opnemen via as4.evf@west-vlaanderen.be of 0494 50 29 65.