18.1.12

Oudervriendelijke School

De Keuvelhoekschool in Knokke behoort bij de eerste oudervriendelijke scholen in ons land. Zopas kreeg de school de officiële bevestiging dat men het label "Oudervriendelijke School" mag dragen. Om dat te bereiken stuurde de school enige tijd geleden een lijvig dossier naar een onafhankelijke commissie van de Vlaams Confederatie van Ouders en Ouderverenigingen (VCOV). Daarin werd uitgelegd hoe de communicatie tussen ouders en de school verloopt. In december kwam een delegatie op werkbezoek om het dossier te toetsen aan de werkelijkheid. Daarbij werd ook gelet op de infrastructuur van de school, de organisatie van de oudercontacten en het aanbod van activiteiten voor de ouders. Op vrijdag 27 januari wordt het label in Leuven officieel overhandigd. De benoeming ‘Oudervriendelijke School’ is een Vlaamse primeur. Het is een netoverstijgend initiatief van alle Vlaamse ouderkoepels.